Nyitvatartas-Posta.com
Például: "Posta Budapest", vagy "Posta Debrecen"

Impressum

SwissOps Ltd.
Sur-la-Croix 147
CH-1020 Renens
info-at-nyitvatartas-posta.com

Jogi nyilatkozat és használati feltételek a webhelyre, valamint a Nyitvatartas-Posta.com SwissOps Ltd. által kínált szolgáltatásaira és szolgáltatásaira vonatkozóan

1. Hatály

Jelen Jogi nyilatkozatok és Felhasználási feltételek szabályozzák a SwissOps Ltd. (a továbbiakban: Nyitvatartas-Posta.com) és partnerei online platformjainak, valamint valamennyi szolgáltatásának és szolgáltatásának használatát. Az Nyitvatartas-Posta.com online platformokhoz kapcsolódó harmadik felek szolgáltatásainak és webhelyeinek használatára a megfelelő partner feltételei vonatkozhatnak. Az Nyitvatartas-Posta.com webhely használatával a felhasználó (a továbbiakban: "felhasználó" vagy "Ön") elfogadja a jelen Jogi közleményeket és Felhasználási feltételeket.

2. A Nyitvatartas-Posta.com

előnyei

2.1. Általános

Az Nyitvatartas-Posta.com szolgáltatások és szolgáltatások egész sorát kínálja a felhasználónak ingyenesen online platformján (beleértve iOS és Android mobilalkalmazásait is – ha elérhető). Ezen szolgáltatások tartalma és formája bármikor megváltoztatható, bővíthető vagy felfüggeszthető. A Nyitvatartas-Posta.com fizetős szolgáltatásokat és szolgáltatásokat is kínál online platformjain keresztül, és bármikor igénybe vehet harmadik feleket azok kézbesítésének biztosítására. Az Nyitvatartas-Posta.com semmilyen kapcsolatban nem áll a Swiss Posttal, és nem képviseli azt.

2.2. Regisztrációs adatok

Egyes szolgáltatások regisztrációs lépést igényelhetnek a felhasználótól. Ennek során SwissOps Ltd. elmenti személyes adatait (lásd Titoktartás, Adatvédelem). Ezt követően a felhasználó köteles a kért információkat helyesen és hiánytalanul továbbítani, valamint - szükség esetén - azok módosítását haladéktalanul elvégezni. A felhasználó tehát kizárólagos felelősséggel tartozik a regisztrációja tartalmáért, így az általa megadott személyes adatokért. Ezzel kapcsolatban a Nyitvatartas-Posta.com intézkedéseket hozott a harmadik felek esetleges csalárd beavatkozásának megakadályozására. A Nyitvatartas-Posta.com azonban nem tehető felelőssé a jogosulatlan beavatkozások következményeiért. Végül a Nyitvatartas-Posta.com-nek joga van bármikor, indokolás nélkül törölni a felhasználó regisztrációját.

2.3 A közzétett tartalom mentése és közzététele

Az Nyitvatartas-Posta.com tartalomszerkesztő eszközöket kínálhat felhasználóinak – p. volt. leírások, értékelések, képek vagy bármilyen más kiegészítés az alapkönyvtár listához. Ez rájuk tartozik. A tartalom minden egyes bejegyzése olyan felhasználást jelent, amellyel a felhasználó elfogadja az Nyitvatartas-Posta.com hatályos Általános Felhasználási Feltételeit. A felhasználó kifejezetten kijelenti, hogy elfogadja tartalmának közzétételét. Ennek ellenére a Nyitvatartas-Posta.com nem köteles tartalmat online közzétenni, és bármikor szabadon eltávolíthatja azt a webhelyéről, szintén indokolás nélkül. Az Nyitvatartas-Posta.com webhelyen közzétett bármilyen megjegyzés/értékelés a szerző szubjektív nézőpontja, nem pedig a Nyitvatartas-Posta.com véleménye. Közzétételük nem jelenti a Nyitvatartas-Posta.com jóváhagyását vagy jóváhagyását. A felhasználó ennek ellenére jelentheti a visszaéléseket az online kapcsolatfelvételi űrlapon keresztül.

2.4 További szolgáltatások

Az Nyitvatartas-Posta.com közvetlen kapcsolati szolgáltatást kínál a helyi üzletekkel és szolgáltatásokkal. Közvetlen kapcsolatfelvétel egy emelt díjas telefonszámon történik. A számlázás közvetlenül az Ön telefonszolgáltatójánál történik az emelt díjas telefonszám generálásakor feltüntetett díjszabási feltételek szerint.

3. Felhasználói kötelezettségek

A felhasználó vállalja, hogy tartózkodik minden jogellenes cselekménytől, és az elérhető szolgáltatásokat az Általános használati feltételeknek és a Nyitvatartas-Posta.com jelen jogi közleményeinek megfelelően használja. Ő pl. szigorúan tilos számítógépes vírust tartalmazó adatokat bevinni a rendszerbe, vagy bármilyen módon akadályozni a szolgáltatások más felhasználók számára történő elérhetőségét. A felhasználó tudomásul veszi, hogy az Nyitvatartas-Posta.com online webhelyén kínált tartalmat és információkat (címek, URL-ek, logók stb.) harmadik felek jogai védik. A felhasználó vállalja, hogy hozzáférési adatait (felhasználónév, jelszó) tudatosan, bizalmasan és körültekintően kezeli. A Nyitvatartas-Posta.com nem tehető felelőssé a hozzáférési adatokkal való visszaélésért vagy a nem megfelelő vagy csalárd hozzáférésből eredő károkért. Ha a felhasználó tiltott ajánlatokat vagy más visszaéléseket észlel a Nyitvatartas-Posta.com oldalon, azonnal értesítenie kell a Nyitvatartas-Posta.com csapatát az online kapcsolatfelvételi űrlapon keresztül. A felhasználó gondoskodik a Netic tiszteletben tartásárólette, és vállalja, hogy az általa közzétett tartalommal nem sérti meg a hatályos svájci jogszabályokat. Ügyel arra, hogy ne tegyen közzé rasszista, fenyegető, erőszakra buzdító, pornográf, obszcén vagy személyiséget, versenyt, becsületet károsító tartalmat, és tiszteletben tartja harmadik felek szerzői jogait. A Nyitvatartas-Posta.com-nek joga van késedelem vagy figyelmeztetés nélkül letiltani, törölni vagy nem feltölteni olyan tartalmat, amely sérti ezeket a szabályokat. Ilyen esetben az Nyitvatartas-Posta.com-nek jogában áll megtiltani a felhasználónak más tartalom megadását.

4. Adatfrissítés

A Nyitvatartas-Posta.com arra törekszik, hogy aktuális és helyes adatokat használjon. A felhasználó azonban elismeri, hogy ezek valószínűleg hibákat vagy hiányos információkat tartalmaznak. Az Nyitvatartas-Posta.com nem vállal felelősséget az ebből eredő hibákért vagy következményekért. Az esetleges hibákat azonban be lehet jelenteni az online kapcsolatfelvételi űrlap segítségével.

5. Szerzői jog, szellemi tulajdon és felelősség

A szerzői jog védi a Nyitvatartas-Posta.com webhelyen elérhető összes tartalmat (minden jog fenntartva). A felhasználó megkapja a nem átruházható és nem kizárólagos jogot a Nyitvatartas-Posta.com által kínált előnyök és szolgáltatások használatára. A szolgáltatásokkal és szolgáltatásokkal kapcsolatos összes, már meglévő vagy kialakulóban lévő szellemi tulajdonjog a Nyitvatartas-Posta.com vagy partnerei kezében marad. Az Nyitvatartas-Posta.com webhelyen közzétett online tartalmak letöltése vagy nyomtatása csak személyes és nem kereskedelmi használatra engedélyezett, és feltéve, hogy a szerzői jogi megjegyzések és egyéb jogilag védett megjelölések mindig láthatóak. Szigorúan tilos a Nyitvatartas-Posta.com online oldalainak nyilvános vagy kereskedelmi célú reprodukálása, továbbítása (elektronikus vagy más módon), részben vagy egészben módosítása vagy linkelése a Nyitvatartas-Posta.com előtti írásos hozzájárulás nélkül. Végül, a Nyitvatartas-Posta.com nem vállal felelősséget a más felhasználók által a weboldalain közzétett tartalomért vagy más online webhelyek tartalmáért, még a kapcsolt webhelyeken sem. A felhasználó kötelezettséget vállal arra, hogy teljes mértékben felmenti a Nyitvatartas-Posta.com oldalt a harmadik felek bármely követelése alól, amely a Nyitvatartas-Posta.com online webhelyein található adatokkal, szolgáltatásokkal vagy szolgáltatásokkal való visszaélésből, vagy az általa közzétett tartalomból ered.

6. Üzemidő-garancia

A Nyitvatartas-Posta.com arra törekszik, hogy biztosítsa online platformjainak elérhetőségét és elérhetőségét. Átmeneti fennakadás vagy meghibásodás nélkül azonban nem lehet garantálni a szolgáltatások és szolgáltatások működését. A jogszabályok keretein belül az Nyitvatartas-Posta.com felelőssége a felhasználóval vagy harmadik felekkel szemben kizárt.

7. Jogi közlemények és használati feltételek nyelvei

Ezek a jogi közlemények, valamint a használati feltételek francia nyelven érhetők el. A más fordításokhoz kapcsolódó esetleges ellentmondások esetén a francia változat az eredeti.

8. Záró rendelkezések

Az Nyitvatartas-Posta.com idővel változhat, ezért bármikor módosíthatja ezeket a Jogi közleményeket/Általános használati feltételeket. Eltérő rendelkezés hiányában a módosítások azonnal hatályba lépnek, amint közzéteszik őket a Nyitvatartas-Posta.com online platformjain. A Jogi közlemények/Általános használati feltételek be nem tartása esetén a felhasználó számára megtiltható az Nyitvatartas-Posta.com online szolgáltatásaihoz való hozzáférés. Ha egy vagy több rendelkezés semmisnek bizonyul, a többi rendelkezés érvényességét ez nem érinti. A svájci jog az irányadó. Az illetékesség helye a társaság székhelye (Renens).

Nyitvatartas-Posta.com, 2023. május 23.